ŻADEN TWÓRCA

Żaden twórca nie działa w kulturalnej próżni licząc się tylko z ogólną sytuacją ekonomiczną i polityczną, usto­sunkowuje się bowiem do dorobku swych po­przedników, w pewnym stopniu czerpiąc zeń, a w pewnym krytykując go i przezwyciężający Warto przy tym podkreślić, że twórcy mark­sizmu nie podzielali poglądu, jakoby w świado­mości społecznej zawarty był prawdziwy, adek­watny obraz społecznej rzeczywistości. Zdawali sobie dobrze sprawę, że świadomość społeczna stanowi niejako „krzywe zwierciadło” życia zbiorowego, zawiera bowiem ujęcia fałszywe, jednostronne, zabarwione złudzeniami, dążenia­mi i nadziejami różnych ugrupowań spo­łecznych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)