RODZAJE AMORALIZM

Dla amoralizmu dzieje nie dostarczają żadnej sankcji ani dla moralnej aprobaty, ani dla potępienia jednostek czy in­stytucji.Amoralizm nie przesądzał jednakże sposobu rozumienia zasad moralnych i interpretacji zła moralnego, jego genezy i roli w dziejach. Nie wyznaczał także jednoznacznego ujęcia stosun­ku jednostki do zasad moralnych i ich wpływu na postępowanie indywidualne. Z tego względu można wyróżnić pewne typy amoralizmu his­toriozoficznego. Omówimy tu dwie jego odmia­ny. Jedna wiązała się z uznaniem wartości mo­ralnych z zasady określające współżycie mię­dzy ludźmi, historycznie uwarunkowane, ale zarazem ważne czynniki społecznej stabilizacji. Ten rodzaj amoralizmu, który można nazwać umiarkowanym, zilustrujemy koncepcją J. Burckhardta.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)