PSYCHOLOGICZNA DETERMINACJA

Tę psy­chologiczną determinację, której rękojmią by­łaby istniejąca w każdej jednostce „wola mocy”, kojarzył Nietzsche z wyraźnym różnicowaniem jednostek na „słabych” i „silnych”, co zależy od stopnia przejawiania się „woli mocy”, czyli zdolności twórczych i energetycznych napięć, ocieranie się owych dwu, typów jednostek wy­znaczało treść dziejów kultury. Uwypuklał zde­rzenie się w dziejach dwu sił: masy — nasta­wionej wrogo do wszystkiego, co się wyróżnia, i twórczej elity. W ujęciu dziejów jako niere- gulowanego strumienia wydarzeń ani konflik­ty moralne, ani dążenia do sprawiedliwości lub etycznych ideałów nie stanowią motoru zmian. Moralizatorskie dążenia i aspiracje do moral­nego rygoryzmu były w oczach Nietzschego zjawiskami wtórnymi, uzależnionymi od aktu­alnego stanu „gry sił”, towarzyszyły bowiem ilościowej dominacji „słabych”.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)