POMNIEJSZONA ROLA ZJAWISK

Pomniejszał rolę zjawisk społecznych w kryzysie, podnosząc znaczenie przeżyć psychicznych ujmowanych autonomicznie, w oderwaniu od środowiska społecznego. Postawy krytyczne świadczące o kryzysie nie są skutkiem tego, że system spo­łeczny przestaje spełniać swe funkcje. Przy­czyna tkwi w tym, że przestaje być atrakcyj­ny, nie dostarcza już bodźców dla nowych wra­żeń, okazuje się przeszkodą w poszukiwaniu przez ludzi coraz to czegoś nowego. Pęd do zmiany, jako naturalna ludzka potrzeba nie wymagająca żadnych dalszych objaśnień ani uzasadnień — oto odpowiedź Burckhardta w kwestii źródeł kryzysów historycznych. Przyjmując, że rozwój dziejów odbywa się wskutek periodycznych kryzysów, sądził BurcKhardt, że zależy on od zdolności odrzuca­nia urządzeń dawnych i projektowania nowych.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)