POCHODZENIE KRYTYKI

Krytyka ta nie zawsze jednak pochodziła z kręgów tradycjonalistycznych. Przeciw owemu swoistemu monizmowi w ocenie przeszłości protestowali też zwolennicy postawy estetyza- iącej, ukierunkowanej na odczucie i opis róż­norodności epok w całym bogactwie ich dorobku. W teorii postępu upatrywano natomiast skłonność do pewnego redukcjonizmu, polega­jącego na zauważaniu tylko aprobowanych w niej wartości. Krytyka teorii postępu by/ta wy­razem sprzeciwu wobec tej redukcyjnej proce­dury.Podkreślano również, że dla historykow me do przyjęcia jest pogląd — lansowany w wielu teoriach postępu — o możliwości urzeczywist­nienia kiedyś ideału, a w konsekwencji o możli­wości zakończenia procesu dziejowego.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)