MORALNE ZWIĄZKI JEDNOSTKI

Oceniał Burckhardt moralne jednost­ki ze względu na wpływ ich postępowania na innych ludzi, szczególnie surowo odnosił się do czynów niszczących życie, dobytek czy kultu­ralny dorobek narodów. Operował w swej his­toriografii pojęciem zła, które utożsamiał z de­wastacją materialną i kulturalną oraz niszcze­niem fizycznym narodów. Sądził zarazem, że moralna wartość działań historycznych nie przesądza w żadnym stopniu historycznego zna­czenia ustrojów społecznych czy instytucji, któ­re te działania umożliwiły. Ich historyczne zna­czenie utożsamiał z trwaniem w czasie i oddzia­ływaniem na dalsze losy narodów, a to z kolei uzależniał od siły i twórczej mocy wybitnych indywidualności, ich wpływu na zbiorowość, jej nastroje i przeżycia.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)