KIEROWANIE SIĘ INTERESEM

Jedni kierowali się interesem historio­grafii, inni troszczyli się o metodologiczną pre­cyzję założeń poznania naukowego, a intencją jeszcze innych było uformowanie właściwego systemu wartości i zapewnienie mu dominacji we współczesnej kulturze.Nie można przy tym zapominać, że opozycja wobec zasady postępu funkcjonowała przeważ­nie w kontekście krytyki ustroju kapitalistycz­nego i zjawisk społecznych, jakie niósł on ze sobą, np. mechanizacji pracy czy uniformizmu kulturalnego. Zjawiska społeczne przedstawiane jako dowody postępu uważano za świadectwa szkodliwości samej zasady oraz jej niekorzyst­nego wpływu na kulturę i stosunki społeczne.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)