INNA FORMA AMORALIZMU

Druga forma amoralizmu opierała się na odmówieniu wszelkiego pozytywnego zna­czenia ogólnym normom moralnym zarówno w rozwoju kultury, jak w życiu zbiorowym, i na przedstawieniu tych norm jako złudnych prze­konań. Tę formę amoralizmu spotykamy u Nietzschego i omówimy ją na przykładzie jego poglądów. Burckhardt przeciwstawiał się poj­mowaniu historii jako realizacji ogólnych war­tości moralnych i upatrywaniu w historii, gwa­ranta zwycięstwa dobra, sprawiedliwości lub rozumu. Bronił natomiast amoralizmu jako pewnej interpretacji procesu dziejowego prze­biegającego poza dobrem i złem. Amoralizm nie oznaczał tu aprobaty niemoralności ani mo­ralnego indyferentyzmu w opisie historycznych wydarzeń.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)