HISTORYZM KULTUROWY

Historiozofia powstała w kręgu filozofii życia miała nie tylko charakter krytyczny. Podejmo­wano w niej również rozważania nad przebie­giem dziejów, aby wytłumaczyć ich rozwój i odkryć czynniki, które wyznaczają przemiany w kulturze i społeczeństwie. Historiozofia przy­brała postać refleksji nad kulturą i jej rozwo­jem, nad mechanizmem zmian kulturowych. Głównego tworzywa dostarczała jej historio­grafia. Z badań historycznych nad losami cy­wilizacji czerpano inspiracje do ogólnych twier­dzeń o kulturze, jej twórcach i jej rozwoju. Powstał w ten sposób nowy typ refleksji nad historią, w którym rezygnuje się z całościowej wizji dziejów, z poszukiwania uniwersalnych prawidłowości i budzenia nadziei na szczęśliwą przyszłość.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)