DOPUSZCZALNE ROZWAŻANIA

Dilthey głosił pogląd, że w nauce nie są do­puszczalne rozważania nad celem, który reali­zuje się w historii. Dopóki trwają narody i cała ludzkość, dopóki zmiany, jakim ludzkość podle­ga jeszcze się nie zakończyły, dopóty nie ma podstaw, by formułować orzeczenia na temat celu i sensu historii. Można natomiast posługi­wać się w nauce pojęciem rozwoju, który po­lega na tym, że każdorazowa teraźniejszość jest wynikiem tego, co minęło, i zarazem nosi w sobie zapowiedzi czegoś nowego. Z rozważań istoryc2;nych zostaje usunięte wyobrażenie celu dziejów, natomiast wprowadza się pojęcie życia jako strumienia żywiołowych, nie ukie­runkowanych przemian.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)