Co to znaczy być dobrym mówcą i rozmówcą? Mówiący jako najważniejszy argument

Zwróćmy uwagę na jedną ważną rzecz, mianowicie na różnicę między językiem pisanym a językiem mówionym. Uświadomienie sobie istnienia tej różnicy pozwoli dookreślić rolę różnych czynników perswazji. Otóż w przypadku komunikatu pisanego mamy do czynienia z samym tekstem, który przemawia do nas. W przypadku wypowiedzi mówionej mamy natomiast do czynienia bezpośrednio z jej nadawcą (wspominałem już, że ma on wpływ na nasz stosunek do wypowiedzi), ponadto przekazywane znaczenia są dookre- ślane przez kontekst sytuacyjny. Wypowiedź pisana pozwala na powrót do jej określonych fragmentów, wypowiedź mówiona natomiast ma charakter ulotny. W związku z tym oczywiste jest, iż inne reguły będą władać jednym typem wypowiedzi, inne drugim. Wypowiedź mówiona jest bardziej swobodna od pisanej, charakteryzuje ją mniejsza precyzja, niejednorodność stylistyczna, obecność mniej rozbudowanych konstrukcji zdań. Wypowiedź pisana – pozbawiona bezpośredniego kontekstu – musi być zatem bardziej precyzyjna i jednoznaczna, można w niej stosować różne skomplikowane środki stylistyczne, pojawia się w takiej wypowiedzi zazwyczaj mniej wyrazów ekspresyjnych. Czym innym, zwróćmy uwagę, będzie także pojęcie błędu w tekście pisanym, czym innym w mówionym (tu mamy do czynienia z większą elastycznością w podejściu do kwestii poprawności). Warto pamiętać o tych uwagach, gdyż np. tekst, który został zredagowany jako przemówienie i zapisany, spełniający wszelkie normy wypowiedzi pisanej, może zarazem nie być dobrym tekstem do mówienia. Podobnie może być zresztą i w związku z relacją odwrotną.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)